Databáze

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 

Poskytování užití (prodej a pronájem) a implementace software.

Rozmnožování počítačových programů.

Poradenství v oblasti hardware a software.

Poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí.

Zpracování dat pomocí programu, zejména kompletní zpracování dat, služby pro vstup údajů, řízení a vedení činnosti zařízení na zpracování dat, případně jiným způsobem.

Činnosti související s provozem databank (sestavení databáze, sběr dat, uložení dat, příprava počítačového záznamu pro požadované informace, výběr dat z databáze, umožnění dostupnosti dat pro uživatele, třídění dat podle požadavků a podobně).

Správa počítačových sítí, odvirování software a další činnosti vztažené k počítači. Webhosting a další související činnosti. 

 

 

Fotografické služby

 

Veškeré pořizování, zpracování a úprava fotografií analogovou i digitální technologií, zařízením a technikou s tím související.
Zhotovování černobílých a barevných snímků průmyslových, reklamních, portrétních, figurálních a reportážních fotografií.
Zpracování fotografií ručně nebo pomocí strojních zařízení.
Úpravy fotografických snímků pomocí retuše, kopírování, zmenšování, zvětšování pozitivů a diapozitivů všech formátů, vyvolávání a úprava vyvolaných filmů, kolorování a příprava fotografických roztoků.
Zhotovování snímků v ateliérech, interiérech i exteriérech s výtvarným zaměřením, a to na všechny druhy fotografických materiálů.
Praní, čištění, sušení, leštění, stříhání, montáž a další úpravy pozitivních i diapozitivních fotografií a fotografických filmů.
Provozování samoobslužných fotografických automatů.

 

 

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 

Výroba elektronických součástek, zejména žhavených nebo studených katod nebo fotokatodových elektronek nebo obrazovek, televizních obrazovek, snímacích elektronek, elektronických převáděčů a multiplikátorů mikrovlnných elektronek, přijímacích a zesilovacích výbojek nebo elektronek, diod, tranzistorů, tyristorů a podobných polovodičových prvků, polovodičových prvků citlivých na světlo včetně hradlových fotonek, instalovaných piezoelektrických krystalů, elektronických instalovaných obvodů a mikrosestav, monolitických integrovaných obvodů, hybridních integrovaných obvodů a elektronických mikrosestav v litých obvodech, mikromodulů, tištěných obvodů, elektrických kondenzátorů a odporů včetně reostatů a potenciometrů.
Výroba rozvaděčů nízkého a vysokého napětí a elektrického zařízení pro spínání a ochranu elektrických obvodů nebo pro vytváření spojení do nebo uvnitř elektrického obvodu (zejména vypínačů, pojistek, omezovačů napětí, tlumičů proudových nárazů, zásuvek, zástrček, objímek, ovládacích panelů).
Výroba vodičů, kabelů, lamel a jiných izolovaných vodičů zakončených nebo nezakončených přípojkami, kabelů z optických vláken pro přenos kódovaných dat pro telekomunikace, video a podobně.
Výroba galvanických článků a baterií.
Výroba antén.
Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na střídavém napětí menším než 50 V nebo stejnosměrném napětí menším než 75 V.
Výroba elektronického vybavení zejména pro silniční motorová vozidla a pracovní stroje. 

 

 

www.pcserviszlin.cz | Copyright © PC servis Zlín 2015 |

Author:Spravce / programator