хүнд металлаас ангижрахын тулд хог хаягдлыг химийн аргаар боловсруулах