хүдэр баяжуулах зориулалттай эрчим хүчний хэмнэлттэй алтны хүдрийн хөөсийг санал болгох