олон үйлдэлт гурван цэвэршүүлэх протоколыг сайжруулах