тэнхлэгийн банк girni kamgar зууны тээрмийн жагсаалтыг нунтаглах