үйлдвэрүүд хаягдал овоолгыг дизель түлшинд шилжүүлэх