аж үйлдвэрийн эрин үед уул уурхайн салбарт ажиллаж байсан хувилбарууд